Deltakere
Rom for
stein og hjort
Vestlands-
utstillingen
2011
ROM FOR STEIN OG HJORT
ROM FOR STEIN OG HJORT
AV TORMOD HAUGLAND

Vi var på toppen av eit flatt berg. Bjørn tok til å bryte på ein stein, og snart fekk han velte den over. Vi hjelpte han å rulle den fram på bergkanten. Det var eit bra stykke arbeid vi hadde gjort der, og både Frank og eg vart interesserte. Vi tok til å sjå etter andre steinar, rulla eller bar dei fram. Vi bygde ein vegg. Den var cirka 80 centimeter tjukk, ein meter høg og to meter lang, som ein liten steingard.

Dette var på den tida då vi var utan arbeid, vi var frie, men hadde ikkje midlar til å leve dyrt, vi måtte leve enkelt. Ein måtte vere oppfinnsam skulle ein greie seg. På Flatberget dagen etter hadde det kome opp ein ny vegg, litt mindre, men i same stil som vår. Medan vi stod der og studerte arbeidet kom ein journalist frå lokalavisa. Ho ville vite kva dette var. Vi smilte, var usikre og visste ikkje kva vi skulle svare. Det var jo berre noko vi hadde funne på. Vi opplyste om at vi ikkje hadde laga alt, at det også var andre som hadde bygd. Ho tok nokre bilete og noterte litt på ei blokk. Om ettermiddagen kom det opp tre kvinner. Dei presenterte seg som Heidi, Maria og Wenke, sa dei hadde lete seg inspirere av arbeidet vi hadde gjort.

Frå no av møttest vi dagleg på Flatberget. Vi bygde litt, og brukte mykje tid på å samle materiale. Kvar stein hadde sine kvalitetar, kvar stokk og kvar plante. Vi henta inn knoklar frå dyr og ting folk hadde gått frå. Vi lærte oss til å sjå etter verdiar i det vi fann. Etter oppslaget i lokalavisa tok også grunneigaren kontakt. Han kom opp på berget og slo ut med hendene, dette var fantastisk. Vi fekk løyve til å disponere heile Flatberget, dette var eit initiativ han hadde sans for, unge folk som gjorde noko. Lokalavisa laga eit nytt oppslag der alle var med, men vi hadde framleis ingenting å seie, vi visste ikkje kva vi held på med.

Ein dag hadde vi bygd ein endevegg. Snart stod det eit ferdig hus klart. Taket var laga av flate steinar som kvilte på smidde stokkar. Inne hadde vi laga ei grue, røyken gjekk ut av ein romsleg skorstein. Døra var laga av rekved frå stranda. Vi levde av blad, røter og jordnøtter. Avisa skreiv om eit anna liv, om korleis det var mulig å leve alternativt. Eg demonterte ein sykkel, laga ein boge av einer med ein bremsewire som streng. Eg skaut ein hjort. Vi tok ut innvolane og steikte den heil på to sykkelhjul.

Fyrst fekk Heidi barn, så Maria og sidan Wenke. Den hausten plukka vi over fem hundre liter blåbær, tre hundre lite tyttebær, det vi ikkje åt turka vi i sola og lagra inne på store steinfat. Vi budde saman, sov inntil einannan på berg varma opp av elden frå grua. Brensel var ein viktig faktor, vi ville ikkje miste fyren. Så kom journalisten. Ho var sjokkert over utviklinga, ville ha svar på kva vi meinte. Alt vi hadde gjort var å få barn. Men vi levde jo som dyr, sa ho. Som dyr? Ho peika på kleda mine, eg gjekk kledd i hjortepelsen.

Oppslaget var stort, folk kom i harnisk, grunneigaren stod fram, kunne ikkje lenger stå ved si støtte. Vi vart internerte i eit mottak nærmare byen. Helsepersonell tok prøvar og gjorde undersøkingar. Det viste seg at fleire av oss hadde vitaminmanglar. Vi fekk nye klede og nye bustader, der vi kunne leve i små leilegheiter, saman med barna. Spesialistar hevda at vi var i ferd med å miste språket, vi kunne ikkje fungere like godt som andre, vår måte å kommunisere på var alt for avansert for dei som ville hjelpe oss. Lydane og gestikuleringa vår var framand og vanskeleg å tolke. Og vi hadde endra oss. Dei flate golva gav oss inntrykk av ein falsk tryggleik, dei hadde ingen relevans, det var ingen eigentleg grunn for oss. Søvn vart ei viktig side ved livet, vi utvikla det vi hadde spesialisert oss i, det vi ikkje visste noko om. Framtida, sa vi med blikket, den låg der og venta med sitt smil i barnets auge.

ROM FOR STEIN OG HJORT
Vestlandsutstillingen 2011

Ulikt vanlige, kuraterte utstillinger bygger ikke Vestlandsutstillingen 2011 på ett utvalgt tema som kuratorene ønsker å belyse. I stedet tester den ut en utradisjonell skapende metode. Sammen vil kunstnerisk ledelse, en forfatter, to designere og  24 kunstnere skape innholdet i den endelige «fortellingen» VU 2011. Springbrettet er kortteksten «Rom for stein og hjort», skrevet for VU 2011 av Tormod Haugland. Ambisjonen bak samarbeidsmodellen er å utfordre de vanlige forventningene omkring kunstnerisk innhold og eierskap; opphavsrett; det skapende enkeltindividet og enkeltverkets autonomi.

Nettsiden til Rom for Stein og Hjort fungerer som en forlengelse av den historiefortellingen som finner sted i den fysiske utstillingen. Siden vil åpne som en bare delvis utfylt skissebok. Alle prosjektets deltakere fyller selv fortløpende sine “rom” på siden med tekst, bilder og annet innhold, så den vokser og endrer karakter under utstillingsturneens gang.

DELTAKERE
Kunstnere
Kunstnerisk Ledelse
Forfatter
Design
ANDREA SPREAFICO +
ALEKSANDER ANDREASSEN

The Great Summon

Andrea Spreafico (1976, Ravenna, Italy) is educated as a philosopher. He finished a PhD in 2006. He did his MA in "Art and public space" from 2006 to 2008 at the Academy of Fine Arts of Nürnberg. Since 2008 he holds a research fellowship at the University of Bologna and is working as a free artist in Bergen.

 

alexxeli@gmail.com

Aleksander Andreassen (1982, Bodø) has his artistic education from Nordland kunst- og filmskole and Kunsthøgskolen i Bergen, where he did his BA. His primary interest is in performance and the moving image, and especially how the two can be combined.

 

 

 

The Great Summon
The Great Summon
Performance or Sound Installation
MARGIT SELSJORD BRATLIE

Bak kulissene er museet et sammensurium av gjenstander i forskjellige prosesser.  Når gjenstandene ikke er på utstilling blir de plassert og pakket uten åpenbare hensyn til visuelle omgivelser, formidling og funksjon. Tiden hoper seg opp på museet, nye gjenstander blir stadig føyet til for å danne et mer komplekst bilde og forståelse av verden, paradoksalt nok fører det også til et større kaos. Biprodukter fra forskning og magasinering glir i ett med prakteksemplarer fra naturen, danner friksjoner og nye historier.

Margit Selsjord Bratlie (1986, Nesodden) bor i Bergen og er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen. Jobber hovedsakelig med fotografi og skulptur.


magsels@gmail.com

 

 

 

 

 

A Room With A View
A Room With A View
fotografi
ANNE MARTHE DYVI

Tale til den 89. Vestlandsutstilling

 

‹‹Opplevelsen av, eller tanken på politikk og maktforhold er ofte en utløsende faktor for mine arbeider. Under hvert ord, mellom hver handling ligger det politiske potensialet. Verden er politisk fordi menneskene ser seg selv i forhold til hverandre.››

På Vestlandsutstillingen 2011 Rom for Stein og Hjort vil jeg delta med en performance for hvert utstillingssted der ordets makt vil bli artikulert. Ordet som er valgt, hvem som taler, og i hvilken sammenheng ordet blir sagt er omdreiningspunkt.

Anne Marthe Dyvi (1979, Bærum). Kunstner bosatt i Bergen. Mastereksamen i kunst ved Kunsthøgskolen i Bergen våren 2010. Jobber flermedialt med lyd, tegning, performance, foto, tekst, installasjon og skulptur mm.
Anne Marthe Dyvi er kunstner, driver Ytter, en kunstnergruppe og et kunstmagasin på nett med resten av Ytter, er freelanceskribent og jobber som kunstnerisk utvikler på BEK, Bergen Senter for Elektronisk Kunst.


annemarthesin@hotmail.com

JØRUND AASE FALKENBERG

Nybrott (flåte)

 

Våren 2011 vil Jørund Aase Falkenberg bygge en flåte i Stavanger og seile nordøstover med vind og strøm, over fjorden, innover Ryfylke. Der han kommer i land, vil han kartlegge stedet og samle materialer.

Byggingen og reisen er et forsøk på å finne tilbake til noe konkret og virkelig, gjennom kontakt med elementene, opplevelse av utsatthet og utforsking. Prosjektet er en undersøkelse av muligheten for å gjøre noe nytt i en gjennomutforsket, kategorisert og strukturert verden.

Som del av utstillingen Rom for Stein og Hjort vil det vises et forprosjekt til flåteferden på de første utstillingsstedene, som en forberedelse til turen. Selve flåteturen inkorporeres i og presenteres i sin helhet på utstillingen i Stavanger kunstforening.

 

Prosjektet er støttet av Billedkunstnernes vederlagsfond

.
.
.
.
.
.
Nybrott (flåte)
Nybrott (flåte)
JACQUELINE FORZELIUS

Skrattvideon

Jacqueline Forzelius arbetar med dokumentär video-performance, samt text- och bildbaserad konst. I Forzelius’ konst finns det alltid ett spel att spela. Det är ett roligt spel. Men det är ett spel som existerar för sig självt, mer än för dess spelare, som i detta fall bara är Forzelius själv. Forzelius är både spelledare och deltagare. Reglerna består egentligen av lösningar på icke-existerande problem. Det är tramsigt och patetiskt, men något är på spel, och det är inte bara ett skämt.

Forzelius har en BA in Fine Arts från Kunsthøgskolen i Bergen  och en MA från Piet Zwart Institute i Rotterdam. Hennes projekt har blivit visat bl.a. på Witte de With under Rotterdam International Film Festival, Platform Garanti Contemporary Art Center i Istanbul och Kortfilmfestivalen i Grimstad.


jackies_mail@yahoo.com

 

Skrattvideon
Skrattvideon
Video, 4'54"
ANE GRAFF

Inter-related Components (Black Piece)

Ane Graff arbeider i feltet tegning, skulptur og installasjon. Hennes arbeid kretser rundt det poetiske ved vitenskap og vitenskapens undersøkelse av natur. Graffs praksis kjennetegnes av en undersøkelse av et materiales overflate og struktur og en interesse i hvordan ting er bygd opp og henger sammen. Aktuelle problemstillinger i hennes arbeid er; Hvor går grensen mellom strek og masse? Hva er det grunnleggende i en form? I verket “Inter-related Components (Black Piece)” for “Rom for stein og hjort” er sand og kull knust sammen og lagt lagvis i en rektangulær form på gulvet. Selve arbeidet korresponderer med en tegneprosess. Distribusjon av steinbiter/partikler er ikke ulik distribusjonen av blyantpunkter på et papirark. Resultatet blir en skulpturell tegning, hvor Graff kommer så nærme materialet som tegnes at det blir identisk med tegningen i seg selv.

 

 “The universe is nothing but a furtive arrangement of elementary particles. A figure in transition toward chaos.”
Michel Houellebecq, (sitert i The Guardian 2005)

 

Ane Graff (f. Bodø 1974) bor og arbeider i Oslo og Berlin. Hun gikk ut fra Vestlandets Kunstakademi i 2004 og har siden det deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland. Siste utstillinger inkluderer “Patches Of Standing Water”, Platform China Contemporary Art Institute, Beijing, CH (2010); “Lines On The Move” -Tegnebiennalen 2010, Moss, NO; “Life Forms”, Bonniers Konsthall, Stockholm (2009); “Sliding”, Künstlerhaus Bethanien, Berlin (2009).


anegraff@gmail.com

Inter-related Components (Black Piece)
Inter-related Components (Black Piece)
Foto: Leo Kaufmann, courtesy STANDARD (Oslo)
Inter-related Components (Black Piece)
Inter-related Components (Black Piece)
(Utsnitt)
KARI ADELAIDE +
MARTHE RAMM FORTUN +
JULIET JACOBSON

Celestial Bodies

 

Celestial Bodies tar utgangspunkt i et samarbeid påbegynt i New York høsten 2009, da Kari Adelaide kom over en upublisert tekst i Yale University Beinecke Rare Book and Manuscript Library , Crystal Pantomime, skrevet av surrealist, libertiner og lost generation-poet Mina Loy (1882-1966). Crystal Pantomime utspiller seg i et fantasmagorisk landskap befolket med fabeldyr, havfruer og underlige planter. Allegorien viser et ukonvensjonelt  syn på mellomkrigstidens kvinnerolle. I januar 2010 ble stykket lest opp i sin helhet for første gang ved  St. Marks Church, New York som et samarbeid mellom poeter og  billedkunstnere.  Poetry Project ved St. Marks Church har siden 1966 vært et tekstbasert forum for poeter, skribenter, dramatikere og billedkunstnere og har bl.a presentert Jonas Mekas, Vito Acconci, Allen Ginsberg, Patti Smith, Yoko Ono og Jim Carrol.

For Vestlandsutstillingen har Adelaide, Ramm Fortun og Jacobson videreutviklet samarbeidet knyttet til Mina Loy. Prosjektet Celestial Bodies startet som en metodisk behandling av alle Mina Loys tekster, der en ny tekst oppstod i utvekslingen  kunstnerne imellom. Ved et artist-in-residence på Messen i Hardanger fremførte Jacobson en serie spoken word-performancer med de nye diktene. Jacobson og Adelaide kontakter nå Mina Loy i et spiritistisk rituale hos et medium i Edendale, New York. De vil lese tekstene de har gjenskapt og be Loys angivelige ånd om instruksjoner til performance-arbeider og nye dikt. Ramm Fortun gestalter disse instruksjonene gjennom tekst, bevegelse og bilder, og gir form til ett nytt performancearbeid for hvert visningssted ved Vestlandsutstillingen 2011, Rom for stein og hjort.

 

Kari Adelaide er PhD-student ved Columbia University i New York. Hun er skribent og kurator, og har bl.a kuratert “Crystal  Pantomime” ved St. Mark’s Church, "Perseids" ved Custer Observatory, Long Island, (med Sorine Anderson), og skrevet “The Book of Invisible Wonder” illustrert av Nora Lynn (artist book), og teksten “Ghost Flowers”  (med Juliet Jacobson) for utstillingen "The Audio Show" kuratert av Seth Kelly ved Friedrich Petzel Gallery, New York.

Marthe Ramm Fortun er billedkunstner med utdannelse fra New York University. Hun har vist performance ved  utstillingene "Its All Yours Now" kuratert av Sarina Basta ved SculptureCenter i New York, "Bad Moon Rising" ved Jessica Silverman Gallery i San Fransisco (med Vanessa Albury) og "Bad Moon Rising 5" ved Unge Kunstneres Samfund i Oslo kuratert  av Jan Van Woensel,  "LOCO-MOTION" med Kristine Øksendal Ved Podium, Oslo og  "Girl, interrupted!" ved Styx Projects i Berlin, med Anne Guro Larsmon's skulpturer.

Juliet Jacobson er billedkunstner med utdannelse fra New York University. Hun viste separatutstillingen "Earnest Corpse" ved Kevin Bruk Gallery i Miami i 2009 og bl.a. har deltatt i gruppeutstillingene "In my solitude" ved Aeroplastics Contemporary i Brussel, "The Audio Show" kuratert av Seth Kelly ved Friedrich Pretzel Gallery og "The Guys We Would Fuck" kuratert av Nayland Blake ved Monya Rowe Gallery i New York. Hennes arbeider har vært presentert ved Busan-Biennalen (2008) og NADA Art Fair (2007).

Crystal Pantomime
Crystal Pantomime
St. Marks Church, New York 2010 — Performance
NINA BANG LARSEN

Nokre Gonger Når Ein Tenkjer Seg Om

 

Historia i teksten Rom for Stein og Hjort rullar av garde. Rullar av garde som ein stein ned eit berg. Alle dei involverte opplever den forskjellig. Den rullar og rullar. Inn i tankane svirrar og veks den og blir noko som kanskje ikkje lenger liknar sitt opphav. I retrospekt kan ein oppleva ein situasjon på nytt, heilt annleis enn ein gjorde når det faktisk skjedde. Fantasien tek over og endrar historia. Plutselig veit ein ikkje kva som er sant og kva ein har funne på sjølve. Kven kan fortelja den objektive historia? Finnast den? Og korleis kan ein nokon gong væra sikker på at det ein opplever er ”sant”? Historia rullar og rullar, utfor kanten av arket.

For utan om å bruka lett tilgjengelige, og aller helst brukte materialar, er Nina Bang Larsen oppteken av den delen av det menneskelege liv som ikkje er synleg. Det som ikkje er så lett å verbalisera, men som likevel er ein stor del av livet. Korleis ser ein tanke eller ei kjensle ut? Ho tek gjerne utgangspunkt i dei heller underlege og absurde delane av tankane og kjenslene, og prøvar med eit teikneserieaktig uttrykk å få oss til å sjå det komiske ved det.

 

Nina Bang Larsen er nyss utdanna med Master frå Kunsthøgskolen i Bergen, og har latt seg inspirera av forteljinga ”Rom for stein og hjort” til å laga skulpturen ”Nokre gonger når ein tenkjer seg om” spesielt til Vestlandsutstillinga 2011. Bang Larsen skal også væra med på utstillinga ”Sculpture by the Sea” i Aarhus i Danmark i juni 2011.


nina.bang.larsen@gmail.com

Nokre Gonger Når Ein Tenkjer Seg Om
Nokre Gonger Når Ein Tenkjer Seg Om
2010 — Badeball, brukte klede og puter, tråd. Handsydd

A west wind is a wind that blows from the west, in
an eastward direction. In Western tradition, it has usually been considered the mildest and most propitious of the directional winds.

Collage Bilde

Fig 1.0...Banner cloud formation on the Matterhorn ............ Fig 1.1... wind direction indicator ............ Fig 1.2...Orographic precipitation ............ Fig 1.3... Prevailing winds on earth ............ Fig. 1.4... A gravity wave cloud pattern—analogous to a ship wake—in the downwind zone behind the Île Amsterdam,  in the far southern Indian Ocean. The island generates wave motion in the wind passing over it, creating regularly spaced orographic clouds. The wave crests raise and cool the air to form clouds, while the troughs remain too low for cloud formation. Note that while the wave motion is generated by orographic lift, it is not required. In other words, one cloud often forms at the peak. See wave cloud ............ Fig 1.5... Boat wind direction indicator (PVC flag on a wire frame) ............ Fig 1.6... Standard date, time and wind direction gif ............ Fig 1.7... Lenticular cloud at Mt.Jefferson.

BJØRN MIDTTUN

Only This Wall

 

Spiren til det som utvikler seg i fortellingen Rom for Stein og Hjort er jo en enkel fysisk handling: Å flytte en stein. Progresjonen fra denne første handling til det som seinere skjer viser hvordan tilfeldigheter, gitt de rette betingelsene, kan utvikle seg til noe som i utgangspunktet er helt uforutsigbart.

Det at store steiner står så sterkt i fortellingen poengterer følelsen av styrke og fysisk kontinuitet i landskapet. Steinene er urgamle og har ligget her i tusener av år. De inntar nå en ny funksjon, bevarer sin fysiske karakter men brukes til å skape byggverk og samvirker slik at helheten blir mer monumental.

 

Bjørn Midttun (1945, Bergen) er Cand real og dr. scient i zoologi, Universitetet i Bergen.

 

Only This Wall
Only This Wall
Stein, tre, glass, organisk materiale, plast.
TANYA BUSSE +
JOAR NANGO

Vestavin

 

Vestavin is a research-based project that uses the basic principles of homemade winemaking to explore the agriculture, climate and geography of Vestlandet, as well, to engage with alternative routes of local, small-production within the region. With each exhibition we will focus on a particular cycle of the winemaking process; collecting and gathering, preserving and fermenting, re-use and recycling, exchange and distribution, in hopes of reflecting larger topics of sustainability while still working on issues that resonate on a personal, local level.

 

Tanya Busse
tcbusse@googlemail.com

Joar Nango
joarnango@googlemail.com

The Gathering of Materials
The Gathering of Materials
Vestavin Øystese
Birch Sap Extraction
Birch Sap Extraction
Vestavin Alesund
Fermentation in Public Space
Fermentation in Public Space
Vestavin Haugesund
Sharing the Wine
Sharing the Wine
Vestavin, Stavanger
Home Fermentation
Home Fermentation
Vestavin, Oslo
MARIUS NOTVIK

60°23'24"N, 6°12'27"Ø

 

‘A racehorse is more different from a workhorse
than a workhorse is from an ox’

– Jakob Johann von Uexküll

 

Samspillet i bevegelsene mellom det underbevisste og bevisste, med begjæret og angsten som to motpoler som tiltrekker og frastøter.

 

Marius.notvik@gmail.com

 

                

 

60°23'24
60°23'24"N, 6°12'27"Ø
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
N 62° 30.659', E 6° 18.551'
N 62° 30.659', E 6° 18.551'
N 59° 25.121', E 5° 15.852'
N 59° 25.121', E 5° 15.852'
N 58° 57.763', E 5° 43.366'
N 58° 57.763', E 5° 43.366'
RANDI NYGÅRD

Hundar kommuniserar på ein musikalsk måte, utan ord og kategoriar, men med tonar og intonasjonar, som snakkar direkte til følelsane og instinktet hos dei andre

 

Randi Nygård jobber med objektcollagar, video, foto og teikning. Ho samler inn fakta, bilete, historiar og set dei saman på nye måtar slik at nye nivå og forbindelsar oppstår. Ho vil gjerne bryta gjennom overflatene, komma bak det vi ser og veit og få ting til å opna seg og bli meir mangfoldige.

Til "Rom for Stein og Hjort" har ho laga ein video i skogen, med seg sjølv og ein hund, om korleis hundar kommuniserer.

Randi Nygård bur og jobber i Berlin og Rosendal. Ho har ein mastergrad frå Kunstakademiet i Trondheim, NTNU i 2006. Ho har óg studert ved Kunstskulen i Bergen, Kunsthögskolan i Malmö og UCM i Madrid. Dei siste åra har ho mellom anna delteke på utstillingar på Centrale Electrique, European Center for Contemporary Art, Brussel, Belgia, Center for Contemporary Art in Tessaloniki, Hellas, Museo Nazionale di Castel S.Angelo, Roma, Espacio Grupo Forja, Valencia, Projekt 0047, Haugesund Billedgalleri, Dortmund Bodega, Schnell und Schmutzig, Berlin og Fotogalleriet.


randinyg@gmail.com

Hundar kommuniserar på ein musikalsk måte, utan ord og kategoriar, men med tonar og intonasjonar, som snakkar direkte til følelsane og instinktet hos dei andre
Hundar kommuniserar på ein musikalsk måte, utan ord og kategoriar, men med tonar og intonasjonar, som snakkar direkte til følelsane og instinktet hos dei andre
produksjonsfoto
Hundar kommuniserar på ein musikalsk måte, utan ord og kategoriar, men med tonar og intonasjonar, som snakkar direkte til følelsane og instinktet hos dei andre
Hundar kommuniserar på ein musikalsk måte, utan ord og kategoriar, men med tonar og intonasjonar, som snakkar direkte til følelsane og instinktet hos dei andre
videostill
SANDRA VAKA OLSEN

Illusion Reality (Danish & English)

The history of an image ~its reality ~its archeology ~how our eyes are busy observing things as they appear to us and not as they really are ~how this effects the surface of things and how we receive them ~the photographs  ~the computer screen ~ the window ~the glass ~the floating crystals  ~the transparency ~the mirror ~the shades of grey and light  ~the invisible transformational line between depth and surface ~the dotted grain ~wrongs ~building up, tearing down ~culture raising from the ground ~covered again by dust ~sand ~stone ~one universal material ~the universe is seen ~time in space ~transformational movement ~the medium looking through its own pinhole ~science ~non science ~the making of history

Til Rom for Stein og Hjort ble verket Illusion Reality (Danish & English) fra 2008 valgt. Der er illustrasjonene i bøkene blitt erstattet med stener – altså med sin egen virkelighet, en virkelighet så tett på mineral-illustrasjonen som mulig. Bokens oppslåtte side blir en lek med hva som blir oppfattet som mest virkelig, representasjonen eller stenen.

De to bøkene som danner verket er funnet uavhengig av hverandre, den danske i Norge, og den engelske på Island. Bøkenes to forskjellige språk, og deres overraskende likheter og underlige ulikheter, forsetter diskusjonen om oversettelse som startet da illustrasjonene ble skiftet ut med sin tilnærmede virkelighet – stenene. Sirkelen har blitt sluttet, fra materiell virkelighet, til illustrasjon, til materiell virkelighet i illustrasjonens virkelighet.

Sandra Vaka Olsen (1980, Stavanger), arbeider med film, fotografi, skulptur og installasjon. Hun er i ferd med å avslutte sin MFA på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, og har tidligere en BFA fra Kunsthøyskolen i Oslo (2005).

sandravaka@gmail.com

Illusion reality (Danish & English)
Illusion reality (Danish & English)
2008 — 22 x 7 x4 (x2)
Illusion reality (Danish & English)
Illusion reality (Danish & English)
(bakgrunnsmateriale)
ERIK FRIIS REITAN

60.352893°N,4.9281066°E

 

Erik Friis Reitan retter fokus mot fundamenteringer; det tomme, geometriske rom, og jordskorpen hvor livet utfolder seg.

Den fotografiske installasjonen 60.352893°N,4.9281066°E forstyrrer avgrensningen mellom den konkrete jorden og det abstraherte gallerirommet. Den uregjerlige naturen sprenger seg fram i dette menneskeskapte tomrommet. Den geografiske inndelingen av jorden i et koordinatsystem gjør at alle steder har fått et navn, så også et tilfeldig sted på Sotra, som knyttes opp mot ulike gallerirom på Vestlandet gjennom et fotografi.

 

erikreitan@gmail.com

60.352893°N,4.9281066°E
60.352893°N,4.9281066°E
Fotografi

In 1982 Sir Ranulph Fiennes and Charles Burton became the first people to cross the Arctic Ocean in a single season. They departed from Cape Crozier, Ellesmere Island, on 17 February 1982 and arrived at the geographic North Pole on 10 April 1982. They travelled on foot and skidoo. From the Pole, they travelled towards Svalbard but, due to the unstable nature of the ice, ended their crossing at the ice edge after drifting south on an ice floe for 99 days. They were eventually able to walk to their expedition ship "MV Benjamin Bowring" and boarded it on 4 August 1982 at position 80:31N 00:59W. As a result of this journey, which formed a section of the three-year Transglobe Expedition 1979–1982, Fiennes and Burton became the first people to complete a circumnavigation of the world via both North and South Poles, by surface travel alone. This achievement remains unchallenged to this day.

Collage Bilde

Fig 1.0... Sir Edmund Percival Hillary, (20 July 1919 – 11 January 2008), was a New Zealand mountaineer, explorer and philanthropist. On 29 May 1953 at the age of 33, he and Sherpa mountaineer Tenzing Norgay became the first climbers known to have reached the summit of Mount Everest ............ Fig 1.1... (Supradipta-Manyabara-Nepal-Tara) Tenzing Norgay, (late May 1914 – 9 May 1986) born Namgyal Wangdi and often referred to as Sherpa Tenzing, was a Nepali-Indian Sherpa mountaineer. Among the most famous mountain climbers in history, he was one of the first two individuals known to have reached the summit of Mount Everest, which he accomplished with Edmund Hillary on 29 May 1953 ............ Fig 1.2... Joseph Nisbet LeConte (February 7, 1870 – February 1, 1950) was a noted explorer of the Sierra Nevada. He was also a cartographer, a photographer and a professor of mechanical engineering ............ Fig 1.3... Roald Engelbregt Gravning Amundsen (16 July 1872 – c. 18 June 1928) was a Norwegian explorer of polar regions. He led the first Antarctic expedition to reach the South Pole between 1910 and 1912. He was the first person to reach both the North and South Poles ............ Fig 1.4... Christopher Columbus (c. 31 October 1451 – 20 May 1506) was a navigator, colonizer, and explorer from the Republic of Genoa, in northwestern Italy. Although Columbus was not the first explorer to reach the Americas from Europe (being preceded by the Norse led by Leif Ericson[5]), the voyages of Columbus molded the future of European colonization and encouraged European exploration of foreign lands for centuries to come ............ Fig 1.5... The Terra Nova Expedition (1910–1913), officially the British Antarctic Expedition 1910, was led by Robert Falcon Scott with the objective of being the first to reach the geographical South Pole. Scott and four companions attained the pole on 17 January 1912, to find that a Norwegian team led by Roald Amundsen had preceded them by 33 days. Scott's entire party died on the return journey from the pole; some of their bodies, journals, and photographs were discovered by a search party eight months later ............ Fig 1.6... Sir Ranulph Twisleton-Wykeham-Fiennes, 3rd Baronet, (born 7 March 1944), better known as Ranulph (Ran) Fiennes, is a British adventurer and holder of several endurance records. He is also a prolific writer. Fiennes served in the British army for eight years including a period on counter-insurgency service while attached to the army of the Sultanate of Oman. He later undertook numerous expeditions and was the first person to visit both the north and south poles by surface means and the first to completely cross Antarctica on foot. In May 2009, at the age of 65, he climbed to the summit of Mount Everest. According to the Guinness Book of World Records he is the world's greatest living explorer ............ Fig 1.7... Thomas Crean (20 July 1877 – 27 July 1938) was an Irish seaman and Antarctic explorer from County Kerry. He was a member of three of the four major British expeditions to Antarctica during the Heroic Age of Antarctic Exploration, including Robert Falcon Scott's 1911–13 Terra Nova Expedition, which saw the race to reach the South Pole lost to Roald Amundsen and ended in the deaths of Scott and his polar party. During this expedition Crean's 35-mile (56 km) solo walk across the Ross Ice Shelf to save the life of Edward Evans led to him receiving the Albert Medal.

ANNGJERD RUSTAND

Transportabler #5: Sikt

Transportabler er en samling instruksjoner for utførelse av tenkte skulpturer. De korte tekstene gir sparsomt med opplysninger, noe som åpner mulighetene for misforståelser og nye ideer. Sikt er tolket og utført av Linn Eriksen og Ian Brown.

Anngjerd Rustand (1982, Arendal) er billedkunstner og skribent, utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen og Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hun er en del av kunstnergruppen og kunstnettstedet Ytter, og hun er redaksjonsmedlem i Vagant.

Anngjerd arbeider primært med skulptur, installasjon og tekst – alene og i samarbeid med andre. Mange av arbeidene hennes er bevegelige, skjøre eller flyktige, og hun henter gjerne inn naturfenomener og naturprosesser som utgangspunkt eller arbeidsmetode. Tekstarbeidene er ofte essayistiske, gjerne (delvis) konseptuelle, og den fysiske utformingen spiller en viktig rolle.anngjerd@gmail.com

SILLE STORIHLE

Blåtur – vernissage i rommet for stein og hjort

Prosjektet, som presenteres under åpningen av VU 2011, finner sted i inngangen til et sund, blant bratte fjellsider og ulent terreng. Prosjektet er en invitasjon til en feiring, en utvidet vernissage, i ett rom for stein og hjort på utstillingsåpningen den 15. januar. Bidraget til VU 2011 er et samarbeid med lokale krefter i Kvam.

Sille Storihle (f. 1985, Tromsø) er utdannet med en Bachelor i Billedkunst fra Kunstakademiet i Trondheim i 2009 og tar for tiden en Master i Estetikk og Politikk ved CalArts, Los Angeles. Hun har jobbet med ulike plattformer for selvutdanning som bygger oppunder utveksling av teori og praksis med et ønske om å utforske de politiske aspektene i kunstnerisk arbeid. Dette har ledet til en rekke spørsmål knyttet til produksjonen av kunnskap, institusjoner og kunstneriske strategier. 

...
...
Foto: Joar Nango
...
...
Foto: Sille Storihle, Karoline Kjeldsen & Joar Nango
_
_
Blåtur plakat (Hege Iren Svendsen + Eirik Lillebøe Wiken)
LEWIS & TAGGART

Waltz for Bjørn, Lou Reed, and the man whose hat fell out of the painting

Andrew Taggart and Chloe Lewis are Canadian artists based in Bergen, Norway. Recent works include a roving museum in Calgary, Canada, conceived to celebrate the unusual history of a local river, and a public “ribbon-cutting office” installed within the central shopping district of Sandnes, Norway. Within the forthcoming year, they will present projects at Rogaland Kunstsenter, Stavanger; Tag Team Gallery, Bergen; The Odd Gallery, Dawson City, Canada; The Kuntsi Museum of Modern Art, Vaasa, Finland; and The Factory for Art & Design, Copenhagen.

Lewis & Taggart also operate a small museum dedicated to the exhibition and collection of sculptural artifacts that embody poetic notions of longing and failure.

Waltz for Bjørn, Lou Reed, and the man whose hat fell out of the painting <br> <br>
Waltz for Bjørn, Lou Reed, and the man whose hat fell out of the painting

2010 — Vintage French hat, postcard of Ein bjørnekamp by Nils Bergslien,
mp3 player, looped samples of Venus in Furs by The Velvet Underground
GØRIL WALLIN

Begge dører skal være åpne i sommerhalvåret

 

Det karakteristiske ved ritualer er at de involverer et sett av handlinger som kroppen lærer gjennom repetisjon, og som vi ikke tenker over. Rituelle handlinger opererer derfor på et nivå av vane-hukommelse eller kroppslig hukommelse. Kroppen husker hvordan handlingene skal utøves uten å involvere bevisste tanker. Gjennom ritualiserte handlinger blir normer og verdier innpodet i kroppens vane-hukommelse, og på den måten omgår den vår kritiske refleksjon. Av den grunn er det at det gjennom ritualisert adferd at normer og ideologier får en så sterk plass. 

 

Gøril Wallin (1967 Havøysund) Bosatt i Bergen. Mastereksamen i kunst ved kunsthøgskolen i Bergen våren 2010. Arbeider med forflytning av symboler og tegn, gjerne via performance i offentlige rom eller skulpturelle objekter/ installasjoner.Tematisk berører Wallin tema som trygghet/fare, sosial kontroll, makt, ritualer, kollektiv hukommelse, rett/feil, ubehag/behag. Hun er opptatt av den kulturelle rammen vi beveger oss innenfor; visse rekkefølger skal følges, andre skal unngås.


goril.wallin@gmail.com 

Begge dører skal være åpne i sommerhalvåret
Begge dører skal være åpne i sommerhalvåret
videostill
Begge dører skal være åpne i sommerhalvåret
Begge dører skal være åpne i sommerhalvåret
videostill
Begge dører skal være åpne i sommerhalvåret
Begge dører skal være åpne i sommerhalvåret
videostill
Begge dører skal være åpne i sommerhalvåret
Begge dører skal være åpne i sommerhalvåret
videostill
MUNAN ØVRELID

Munan Øvrelid jobber med tegning, video og skulptur, han bruker former og fortellinger fra myter, historie, kunsthistorie, filmer og modernismen. Han er interessert i hvordan noen bilder får mytiske proporsjoner i vår kollektive hukommelse og hvordan de ofte representerer en måte å forstå historien og politiske bevegelser på, som er lukket og ikke lenger har noen reel politisk funksjon. Ved å bruke poetiske ogkonseptuelle prosesser forsøke han å revitalisere formenes verdi, og å finne nye måter å forstå og bruke disse bildene på, der de igjen kan få en betydning.

Til Rom for Stein og Hjort har han laget et skulpturprosjekt som bruker utstillingsarkitekturen, utstillingslokalene og de andre kunstverkene som formgivere. Installasjonen er tenkt som en skulpturell dialog, hvor former fra resten av utstillingen gir form til skulpturene. Skulpturene kan oppleves som et snapshot av en kompleks situasjon, men også som en reanimasjon, undersøkelse eller en kartlegging av en historie. Men åpner heller ikke historien eller graver fram en dyp sannhet, for deres historie er selvinnlysende. Den har ikke blomstret enda, har ikke blitt en sannhet.

De er en transparent virkelighet som må fiktionaliseres.

 

 

Munan Øvrelid (1978, Oslo) bor og jobber i Berlin og Oslo. Han har en mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU i 2006. Han har også studert ved Kunsthögskolan i Malmö og UCM i Madrid.

Øvrelid har hatt separatutstilling på UKS i Oslo, Den skånske kunstforening i Malmø og Galleri Galuzin i Oslo. Han har vært med på gruppeutstillinger i inn- og utland og skal i 2011 ha gjesteatelier på W17 ved Kunstnernes Hus.

KAROLIN TAMPERE + JOHANNE NORDBY WERNØ

Karolin Tampere er billedkunstner og frilanskurator. Hun har kuratert utstillinger og laget prosjekter i samarbeid med andre kunstnere og kulturaktører i inn- og utland siden 2002, ofte med samarbeidsprosjektet Rakett (med Åse Løvgren). Etter å ha fullført Kunstakademiet i Bergen deltok hun ved Curatorial Program på de Appel art center i Amsterdam.

 

www.karolintampere.com

 

 

Johanne Nordby Wernø er frilanskurator med bakgrunn som skribent og kritiker for en rekke norske og utenlandske publikasjoner. Hun har en MFA i kritikk og kuratering ved Konstfack i Stockholm med et masterprosjekt i form av fiksjonstekst som kunstkritik, og en BA i estetisk teori fra Universitetet i Oslo.

 

www.jnw.nu

 

 

 

TORMOD HAUGLAND

Tormod Haugland er bosatt på Radøy utenfor Bergen. I 1994 debuterte han med romanen Under, og har siden gitt ut romaner, noveller, dikt og dramatikk. Frem til 2007 var han leder av Skrivekunstakademiet i Bergen. I september 2010 utkom hans roman Romberg. Kvinner og kriminalitet.

LINN ERIKSEN + IAN BROWN

Linn Eriksen og Ian Brown har bygget en grafisk profil, webside, utstilingsdesign, og et skriftsnitt for VU2011. Som kunstnerne, har de tatt utgangspunkt i Tormod Hauglands tekst «Rom for stein og hjort»; de har gått stier, samlet, og bygget.

 

 

Ato 25

 

 

Ian Brown er en oslobasert grafisk designer, som opprinnelig kommer fra New York. Han har utdannelse fra Gerrit Rietveld Akademi i Amsterdam og Pratt Institute i New York. Han har drevet selvstendig virksomhet i Amsterdam og Oslo siden 2007, og har jobbet med bl.a. Henie Onstad Kunstsenter, Laurenz Brunner på prosjekter for det sveitsiske kulturdepartementet, Det Kongelige Slott i Amsterdam, det kunstnerdrevne visningsstedet 1857 i Oslo, og Karl Lagerfeld

www.eriksenbrown.com

 

Linn Eriksen er bosatt i Oslo. Hun er utdannet grafisk designer ved School of Visual Arts i New York og senere ved Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam. Hun har tidligere jobbet med Yokoland i Oslo, og før det drevet egen virksomhet i Amsterdam. Linn har tidligere jobbet med bl. a. Henie Onstad Kunstsenter, Hito Steyerl (Tone Hansen), Flamme Forlag og Kortfilmfestivalen (Yokoland), Valiz Forlag (Amsterdam), Stedelijk Museum Lakenhal (Leiden), Philippine Hoegen + Carolien Stikker (Felix Weigand)

www.eriksenbrown.com

OM VU

Vestlandsutstillingen ble for første gang avholdt i 1922 og arrangeres årlig. Der 2010-utstillingen brøt med tradisjonen og tilbød publikum en ikke-turnerende utstilling, vil Vestlandsutstillingen 2011 igjen reise til fem destinasjoner. Kunstnere med tilknytning til Vestlandet søker om deltagelse. Vestlandsutstillingen er en viktig visningsmulighet for regionens kunstnere, og har en viktig funksjon ved å være en betydelig arena for samtidskunst utenfor det sentrale østlandsområdet.

 

Styret i Vestlandsutstillingen:

Styreleder: Heidi Jaeger
Nestleder:  Ina Cecilie Nielsen
Au-medlem: Joakim Lund
BKMR: Marit Akslen
BKSF: Maria Hjelmeland
BKHF: Arne Bakke
BKFR: Elizabeth Croft
Atle Atterås, Sunnfjord Kunslag
Mona Orstad Hansen, Stavanger Kunstforening

Offisielle Kommunens Våpenskjold

 

For informasjon om Vestlandsutstillingen 2011 Rom for Stein og Hjort:

Karolin Tampere og Johanne Nordby Wernø, kuratorer:
2011@vestlandsutstillingen.no
+47 92 43 08 92
+47 45 68 34 53

Annmari Skeide, VUs koordinator:
kontakt@vestlandsutstillingen.no
+47 91 72 81 97
+47 70 10 49 85

 

Pressemelding

Last ned VU's pressemeldingen i pdf-format her.

 

Presse

Billedkunst 8.2.2011

Billedkunst 8. februar, 2011

Stavanger Aftenblad 5. Januar-2011

Stavanger Aftenblad Onsdag 5. januar 2011

 

Hordaland Folkeblad Fredag 14. januar 2011

Hordaland Folkeblad Fredag 14. januar 2011

 

BERGENS TIDENDE 15. JANUAR 2011

Bergens Tidende Lørdag 15. Januar 2011

 

Hordaland Folkeblad Tysdag 18. januar 2011

Hordaland Folkeblad Tysdag 18. januar 2011

 

BERGENS TIDENDE 15. JANUAR 2011

Bergens Tidende Onsdag 26. Januar 2011

 

VU Arkiv

Link til tidligere Vestlandsutstillinger:

VU 2010 /  VU 2009 / VU 2008 / VU 2007 /  VU 2006 /  VU 2005 
VU 2004  VU 2003 /  VU 2002

 

 

 

 

 

TURNEPLAN
Øystese
Saturday 15. January -
Sunday 13. February
Kunsthuset Kabuso


Kunsthuset Kabuso
Hardangerfjordvegen 626
5610 Øystese

Epost: post@kabuso.no
Telefon: 56 55 39 00
Førde
Saturday 26. February -
Monday 14. March
Sunnfjord Kunstlag


Sunnfjord Kunstlag
Førdehuset
Boks 465, 6803 Førde

Epost: attera@online.no
Telefon:
Ålesund
Saturday 02. April -
Monday 25. April
Kunstmuseet KUBE


Kunstmuseet KUBE
Apotekergt. 16
6004 Ålesund

Epost: post@kunstmuseetkube.no
Telefon: 70 10 49 70
Haugesund
Friday 06. May -
Sunday 29. May
Haugesund Kunstforening


Haugesund Kunstforening
Erling Skjalgssonsgt. 4
Boks 147, 5501 Haugesund

Epost: grethe.lunde.ovrebo@haugesund.kommune.no
Telefon: 52 74 41 80
Stavanger
Sunday 05. June -
Thursday 30. June
Stavanger Kunstforening


Stavanger Kunstforening
Madlaveien 33
4009 Stavanger

Epost: post@stavanger-kunstforening.no
Telefon: 51 56 41 20
ØYSTESE
Saturday 15. January -
Sunday 13. February
Kunsthuset Kabuso

Kunsthuset Kabuso
Hardangerfjordvegen 626
5610 Øystese

Epost: post@kabuso.no
Telefon:
www.kabuso.no

Åpning på Kabuso 15. Jan. 14:40 (OVER)

Åpningen av Vestlandsutstillingen 2011 «Rom for Stein og Hjort»  skjer i samarbeid med Hardanger Feriesenter og Hardanger Bygg AS

Hardanger Feriesenter

* Buss nr 925 og 930 går fra Bergen til Øystese.
Bussen til åpningen den 15/1 går fra Bergen Busstasjon kl 11.30 og er fremme 13.10.
Hopp av rett ved Kabuso, bussjåføren vet hvor det er.
Siste buss tilbake fra Øystese til Bergen lørdag 15/1 er kl 18.25.

 

Øystese er ein tettstad som ligg ved Hardangerfjorden i Kvam herad, om lag 7 km aust for Norheimsund. Fylkesveg 7 går gjennom bygda. Bygda er kjend for skulpturmuseet etter bilethoggaren Ingebrigt Vik. Tusenårsstaden i Hordaland, Kabuso, står oppført ved sida av Ingebrigt Vik museet. Kabuso er kjent for moderne kunstutstillingar og konsertar med kjende artistar.

Kunsthuset Kabuso

Tettstaden har 1 758 innbyggjarar (2009).

 

Skårsvatnet er eineståande i distriktet med sine fem fiskeartar: Gullvederbuk, ein fargevariant av vederbuk (Leuciscus idus), Karuss (Carassius carassius, Aure (Salmon trutta), Ål (Anguilla anguilla) og Trepigga stingsild (Gastreostrus aculcatus).

Vatnet har ei flatevidde på 82 dekar og ligg 113 meter over havet. Det er Gullvederbuk som har gjort Skårsvatnet kjend over heile landet som “Gullfiskvatnet”. Gullvederbuk og Karuss vart utsett i vatnet i 1914.

(wikipedia)

 

FØRDE
Saturday 26. February -
Monday 14. March
Sunnfjord Kunstlag

Sunnfjord Kunstlag
Førdehuset, Angedalsvegen 5
6801 Førde

Epost: attera@online.no
Telefon:

Åpning på Sunnfjord Kunstlag, Førdehuset, lørdag 26 februar 2011 kl. 14.00.

Åpningen av Vestlandsutstillingen 2011 i Førde skjer i samarbeid med Rica Sunnfjord Hotel og SPA.

Logo - Rica sundfjord

Førde

Førde er i likhet med andre kommuner i Sogn og Fjordane preget av fjell. Det høyeste punktet i kommunen ligger er Grovabreen 1636 m.o.h. Førde har bebyggelse innerst langs Førdefjorden på begge sider av fjorden.

Utsikt mot Grovabreen

Byen Førde ligger i enden av Førdefjorden og videre deler landskapet seg inn i mindre dalfører. Holsavatnet og Movatnet er vann i kommunen. Førde by er delt i to av elva Jølstra.

Førdehuset

Førde er profilert som kulturbyen i Sogn og Fjordane. I Førde ligg Sogn og Fjordane Kunstmuseum og Førdehuset. I Førdehuset er det kunstutstilling, bibliotek, kino, teater og en svær innendørs idrettshall. I Førde blir det arrangert årlig festivaler som for eksempel: Sommarfest og Førde folkemusikkfestival.

 

 

(Wikipedia)

ÅLESUND
Saturday 02. April -
Monday 25. April
Kunstmuseet KUBE

Kunstmuseet KUBE
Apotekergt. 16
6004 Ålesund

Epost: post@kunstmuseetkube.no
Telefon:
www.kunstmuseetkube.no

Åpning: Kunstmuseet KUBE, Ålesund. lørdag 2. april 2011 kl. 14.00.

Kystbyen er en av verdens største eksporthavner for klippfisk og har en travel fiskerihavn midt i sentrum med salg av fersk fisk og reker.

   klippfisk

Ålesund er internasjonalt kjent for sin særpregede arkitektur i jugendstil med tårn, spir og fantasifulle ornamenter på husfasadene.

Jugend façade

Arkitekturen i sentrum av Ålesund er resultatet av den katastrofale bybrannen i 1904, da hele sentrum ble lagt øde. Arkitektene som deltok i gjenoppbygningen, var unge, norske og inspirert av datidens moderne byggestil i tillegg til nasjonale og nasjonalromantiske impulser. Derfor har byen en unik plass i norsk arkitekturhistorie og er med i et europeisk nettverk for art nouveau sammen med blant annet Glasgow, Nancy, Wien, Barcelona, Brussel og Riga.

   Ålesund før brannen i 1904 

Kunstmuseet KUBE er en regional institusjon for dokumentasjon og formidling av hele det visuelle feltet inkludert design og arkitektur.

   Kunstmuseet KUBE

 

 

 

(Wikipedia)

HAUGESUND
Friday 06. May -
Sunday 29. May
Haugesund Kunstforening

Haugesund Kunstforening
Erling Skjalgssonsgt. 4
Boks 147, 5501 Haugesund

Epost: grethe.lunde.ovrebo@haugesund.kommune.no
Telefon:
www.haugesund-billedgalleri.net

Åpning på Haugesund kunstforening 06.05 18:00

Haugesund ble gitt status som kjøpstad i 1866, og vokste kraftig som følge av rike forekomster av sild i havområdene utenfor.

 

   Sild

 

Frem til dette var det liten bebyggelse i området, og de viktigste tettstedene mellom Stavanger og Bergen var Skudeneshavn på sydspissen av Karmøy og Karmøys nåværende adm.sentrum - Kopervik.

 

   Sjøhus på Vibrandsøy

 

På tross av sin relativt nye historie har Haugesund likevel en sterk tilknytning til vikingtiden, da Harald Hårfagres kongsgård på Avaldsnes ligger på Karmøysiden av Karmsundet litt sør for byen. Harald Hårfagre ble etter sin død hauglagt på Haug ved Karmsund, et område som senere gav navn til byen og kommunen Haugesund.

 

   riksmonumentet Haraldsstøtten

 

Litt nord for byen står riksmonumentet Haraldsstøtten på det stedet man tror at Harald ligger begravd.

 

Haugesund Kunstforening

 

Haugesund Kunstforening ble stiftet i 1913.

 

 

 

(Wikipedia)

STAVANGER
Sunday 05. June -
Thursday 30. June
Stavanger Kunstforening

Stavanger Kunstforening
Madlaveien 33
4009 Stavanger

Epost: post@stavanger-kunstforening.no
Telefon:
www.stavanger-kunstforening.no

Åpning på Stavanger kunstforening 05.06 18:00

Stavanger er Norges fjerde største by med 121 610 innbyggere (pr. 1. januar 2009). Stavanger er den byen som har høyest folketall i forhold til areal; 1710 innbyggere per kvadratkilometer. Det er langt mer enn for eksempel Oslo som har 1270 innbyggere per kvadratkilometer per 1. januar 2009, og mer enn tre ganger så mange som Bergen og Trondheim. Stavanger ligger omtrent midt mellom Bergen og Kristiansand i reisetid, men avstanden er litt kortere til Bergen, enn til Kristiansand.

 

   Stavanger fra lufta

 

Stavanger Kunstforening er Norges femte eldste kunstforening. Den ble stiftet i 1865 etter initiativ fra Stavangers kunstinteresserte borgere.

 

   Stavanger Kunstforening

 

På begynnelsen av 1900-tallet var Stavanger hovedsakelig knyttet opp mot fiskeri og skipsfart, og ble i løpet av første halvdel av det århundret kjent for hermetikk, og på 1950-tallet var det over 50 hermetikk-fabrikker i byen. Byen ble også kalt Norges «hermetikkhovedstad», med Christian Bjelland som grunnla Chr. Bjelland & Co A/S. Bjellands hermetikkfabrikk var en av verdens største hermetikkfabrikker. Mannen med fisken som var fabrikkens logo og kjennetegn var tegnet av Th.Kittilsen.

 

   Bjellands av Th. Kittilsen

 

I nyere tid er byen kalt «oljehovedstaden», og Norges største oljeselskap Statoil har hovedkontor på Forus i Stavanger.

 

   Troll

 

 

 

(Wikipedia)